Kainos Bedieninge

 

  1. Kainos Familie Kerk, 09h00 elke 1ste en 3de Son. van die maand

  2. Kainos Media: Kruiskyk tv – DVD’s, CD’s en boeke te koop

  3. Kainos TLC: hulpverleningsprojekte in ons gemeenskap en wyer

  4. Kainos Konsultante: Transformasie afrigting in die sakewêreld

  5. Persoonlike konsultasies en berading

  6. Kainos Bergklim klub: Kontak ons indien jy wil saamgaan.