Wat glo ons?

 

1. Ons glo dat die hele Bybel deur God geinspireer is en toegepas behoort te word op ons daaglikse lewens.

2. Ons glo dat Jesus die enigste weg tot die Vader en die Heilige Gees is.

3. Ons glo dat Jesus deur sy dood, opstanding en lewe versoening bewerk het vir ons sonde.

4. Ons glo dat Jesus weer kom om sy bruid te kom haal.

5. Ons glo dat die kerk se opdrag evangelisasie sowel as sosiale helpverlening insluit.

6. Ons glo dat die kerk gelowiges moet toerus en bemagtig om in die oorwinning te leef wat Jesus moontlik gemaak het.