Kainos Akademie DVD Kursus

DIE KAINOS TEOLOGIESE AKADEMIE HET DVD BYBELSKOOL KURSUS VOLTOOI, WAT JOU TOERUS VIR JOU BEDIENING IN DIE GEMAK VAN JOU EIE HUIS OF KERK!! JY KAN DIT AS INDIVIDU VOLTOOI, OF AS DEEL VAN 'N GROEP.

ELKE EEN EN 'N HALF UUR - LANGE LESING, DEK 'N ONDERWERP VAN DIE BYBEL EN DIE TEOLOGIE, WAT NOODSAAKLIK IS VIR JOU BEDIENING. DIS SPESIALIS-KENNIS WAT JY NIE IN DIE DEURSNEE BYBELKOLLEGE IN SA SAL VIND NIE.

ONDERWERPE WAT GEDEK WORD:

OU TESTAMENT                        NUWE TESTAMENT  

KERKGESKIEDENIS                 ESKATOLOGIE

DIE HUWELIK                            HERMENEUTIEK

HOMILETIEK                             BERADING & BEVRYDING

REDDINGSLEER                        ENGELE & DEMONE

GOD, MENS & SONDE               LOF & AANBIDDING

KULTUSSE                                   GODSDIENSTE

EVANGELISASIE                     KERKLEIERSKAP

DIE HEILIGE GEES                  DIE GAWES VAN DIE GEES

Kostes: R600 op 17 DVD's of in mp4 formaat op 'n stiffie

Depositos in Kainos Kerk, Standard bank tjek rek.nr 410922307, Montana tak.