Gratis Selkursus

Stuur 'n epos na info@kainosvgk.co.za en vra dat die kursus aan jou ge-epos word

‘n Kort beskrywing van elke vlak:

  • Vlak 1 Fondasie - weet wie ek is
  • Vlak 2 Dissipelskap - weet wat God in my lewe wil doen
  • Vlak 3 Leierskap - ervaar hoe God my gebruik
  • Vlak 4 Die gawes van die Heilige Gees
Onthou, die doel van hierdie materiaal is diens. Jesus het mos self gesê: "Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien".   Jy sal in jou kleingroep bedien word, maar ook aangemoedig word om te dien. Woon elke byeenkoms by met die gedagte dat... 1.    God iets in jou lewe wil doen en 2.    dat Hy jou wil gebruik om iets in iemand anders se lewe te doen. Bid gereeld vir jou selgroep leier en elke persoon wat saam met jou in die kleingroep is. Woon die byeenkomste getrou by en kort voor lank sal jou geestelike groei vir almal duidelik wees.  

Aanbieding:

Die materiaal word in 'n kleingroep aangebied. Die bedoeling is dat dit interaktief aangebied moet word, met ander woorde, moedig die groeplede aan om deel te neem. Doen dit deur sleutelwoorde / antwoorde weg te laat en hulle aan te moedig om dit self in te vul. (Ter wille van volledigheid word dit nie hier op die webblad gedoen nie. Dele wat in (bold / italic) voorkom, kan as vrae / invul dele gebruik word.