Dr Jurie en Madeleine

Dr. Jurie Vermeulen (het gestudeer by Kovsies, Maties en Tukkies, waar hy o.a. 'n Hons. BA in Nuwe Testamentiese Grieks en ‘n  PhD in Christenleierskap behaal het. Hy het ook sielkunde deur Unisa studeer. Na legitimasie in die NG Kerk het hy vir 'n paar jaar die Uitreikbediening van 'n gemeente behartig, waarna hy interkerklik bedien het. Later was hulle in die Kainos gemeente betrokke vir etlike jare. Hy was deeltydse dosent by Tukkies en het  doseer by verskeie ander Bybelskole. Hy is tans Nasionale Direkteur van FEBARadio SA in Mayville, Pretoria.

Madeleine  het gestudeer by Kovsies, waar sy haar Honneurs graad in Verpleegkunde behaal het. Sy het ook verdere studies by UNISA voltooi. Sy het deur die jare saam met Jurie in die bediening gewerk, met spesiale fokus, sosiale uitreike, admin en kinderbediening.